Veterinærkiropraktikk

Veterinærkiropraktikken tar for seg forholdet mellom strukturer og funksjon, primært mellom ryggraden og nervesystemet. Dette forholdet kan affisere dyrets helse og funksjon.
Kiropraktikk er en manuell behandlingsmetode. Kiropraktikken ble utviklet på 1900-tallet som en metode for å opprettholde helsen og behandle dysfunksjon i skjelett, muskler og nervesystemet og de effektene dette gir på kroppen.
Kiropraktikk fokuserer på unormale og nedsatte bevegelser i ryggraden (ofte kalt låsning) og de effektene dette har på nervesystemet og kroppen. Nedsatt bevegelse mellom to ryggvirvler kan påvirke eller irritere ryggmargsnervene. Målet ved veterinær kiropraktikkbehandling er å optimalisere bevegelsen og derved optimalisere nervefunksjonen til å gi riktige signaler mellom hjernen og kroppens organer.
Før dyret behandles  skal det undersøkes av veterinær for å utelukke diagnoser som krever annen behandling en veterinærkiropraktikk. Veterinær kiropraktikkbehandling erstatter ikke tradisjonell veterinærmedisin, men tilbyr en viktig tilleggsbehandling for dyret. I tillegg er veterinærkiropraktikk også en effektiv behandlingsmetode for akutt eller kronisk smerte som er forårsaket av biomekaniske problemer.
Hvis en låsning (i kiropraktikken kalles dette Vertebral Subluxasjon Complex, VSC) er tilstede vil ryggen miste noe av sin mobilitet. Dette kan føre til stivhet, muskelspasmer, smerter og nedsatte prestasjoner. Nedsatt bevegelse mellom to ryggvirvler kan også affisere ryggmargsnervene. Disse nervene bør gi en fri flyt av informasjon mellom hjernen, musklene, huden og alle de andre orgenene.
VSC kan forårsake nedsatte prestasjoner hos jakthunder og hos hunder som konkurrerer i for eksempel lydighet og agility.
Et dyr med VSC vil kunne forandre holdning/positur for å kompensere for den nedsatte mobiliteten i ryggen og for å unngå smerte.Dette gir økt mekanisk belastning i andre områder av ryggraden og ledd i ekstremitetene som igjen kan forårsake sekundære VSC og forverring av tilstanden.

SYMPTOMER
Når en hund har problemer med skjelett og muskler er symptomene mange og uensartede.
Her er noen eksempler på symptomer:

 • Akutte nakke- og ryggsmerter
 • Nedsatt prestasjonsevne
 • Motvillighet til å bevege seg, gå i trapper eller feks hoppe inn i bilen.
 • Tegn til smerte ved enkelte bevegelser elelr ved løfting.
 • Uspesifikke haltheter, passgang eller slepende gange, nedslitte klør på en eller flere poter.
 • Overfølsom ved berøring
 • Urytmisk trav
 • Tilbakevendende øre- eller analkjertelinfeksjon.
 • Forandret sitteposisjon (“ valpesitting”).
 • Hvis dyret bare ligger til en side.
 • Gjentatte fordøyelsesproblemer.
 • Urinlekkasje