Vaksinering

Ved vaksinasjon tilføres dyret en ufarlig variant av den mikroorganismen dyret skal beskyttes mot. Dette kan enten være bakterier, sopp eller virus. Dyret svarer på vaksineringen ved å produsere antistoffer mot mikroorganismen og blir dermed helt eller delvis immun mot sykdommen.

Bivirkninger er sjeldne, men kan forekomme. Noen kan bli litt slappe i løpet av den første uken. Det kan også bli en liten hevelse på injeksjonsstedet. Denne vil forsvinne etter en tid.

HUND

Valpesyke
Forårsakes av et virus og er en svært smittsom sykdom som kan gi stor dødelighet. Valper er spesielt utsatt. Vanlige symptomer er feber, nese- og tåreflod, hoste oppkast og diare. Bakterieinfeksjoner kan komme i tillegg og komplisere sykdommen. Nervøse symptomer kan opptre som en senreaksjon til sykdommen.

Smittsom hepatitt
Skyldes et adenovirus. De vanligste symptomene er feber, slapphet, oppkast, diare og magesmerter. Hos noen fører sykdommen raskt til døden, hos andre sees kun milde symptomer som blakking av øyets hornhinne.

Parvovirus
Et virus som angriper tarmen og gir oppkast og kraftig diare som iblant kan være blodig. Hos valper kan også hjertet affiseres. Smitte skjer hovedsakelig med kontakt med avføring. Dersom hunden ikke får behandling, vil den bli uttørket pga. væsketapet, og valper og svekkede dyr kan dø av sykdommen.

Kennelhoste
Kennelhoste er en smittsom infeksjon i hundens øvre luftveier. Den er veldig vanlig i Norge. Det er flere mikroorganismer som kan forårsake kennelhoste. Man regner imidlertid med at parainfluensavirus er en vesentlig årsaksfaktor, men ikke den eneste. De vanligste symptomene er langvarig tørr hoste/harking, som regel uten feber. Allmenntilstanden er sjelden nedsatt, men hunden bør holdes i ro til den er frisk.

KATT

Kattepest
Kattepest forårsakes av et parvovirus (felint panleukopeni virus) som likner hundens parvovirus. Sykdommen er spesielt farlig for kattunger, men katter i alle aldre kan bli syke. De vanligste symptomene er feber, slapphet, opphørt matlyst, oppkast og diare. Ofte fører sykdommen til døden. Infeksjon hos drektige katter kan føre til fosterdød eller misdannelser.

Katteinfluensa
Smittsomme luftveisinfeksjoner hos katt forårsakes for det meste av to agens, kattens calicivirus og kattens herpesvirus (felin rhinotracheitt). Dette er relativt vanlig forekommende sykdommer i Norge. Virus smitter ved kontakt mellom dyr og sees oftest der det er samlet mange dyr på ett sted. Det er de øvre luftveier som angripes, dvs nesehule og luftrør. Dette forårsaker kraftige forkjølelsesymptomer med hoste, neseflod, rennende øyne og feber. I noen tilfeller kan det oppstå en bakteriell lungebetennelse som må behandles med antibiotika.

Clamydia-infeksjon
Sykdommen forårsakes av en spesiell bakterie som kalles Chlamydia psittaci. Sykdommen smitter ved direkte kontakt mellom katter og sykdom sees oftest der det er mange dyr på ett sted. Øyets bindehinne (conjungtiva) er det viktigste angrepspunktet. Dette resulterer i røde, hovne og rennende øyne. Lette forkjølelsesymptomer og lungebetennelse er ikke uvanlig. Vanligste symptom er langvarig conjungtivitt. Sykdommen er langvarig og plagsom for katten. Den er sjelden dødelig men generell utrivelighet oppstår. Infeksjoner i kjønnsorganer kan også forekomme.