Røntgen

Dyreklinikken har et høyfrekvent røntgenapparat med digital fremkalling som gir skarpere og bedre bilder. Røntgen er et viktig hjelpemiddel for å finne sykdommer eller skader hos dyret.
Et røntgenbilde dannes ved at det sendes en røntgenstråle gjennom kroppen. Strålene som kommer gjennom kroppen sverter røntgenfilmen som ligger i en kassett under pasienten, og dette danner et røntgenbilde.
Vi benytter oss av dette til å se etter skader eller misdannelser i knokler og ledd, etter forandringer i form og størrelse av indre organer eller etter fremmedlegemer. Det brukes også i forebyggende helsearbeid ved at vi tar røntgenbilder av hofter og albuer for å se etter de arvelige lidelsene HD og AD

 

Hund med frakturert hale