Laboratorietjenester

Vi har eget laboratorium utstyrt med blodanalysemaskiner, mikroskop, sentrifuge, blodsukkerapparat, refraktometer og ulike hurtigtester. Her utfører vi blant annet følgende undersøkelser:

HUD

  • Mikroskopi av hår og hudskrap for diagnostisering av hudsykdommer som parasitter, bakterie- og soppinfeksjoner.
  • Mikroskopi av hudsvulster.

BLOD

  • Måling av de fleste blodparametre
  • Hurtigtester for påvisning av ulike infeksjoner hos hund og katt

URIN

  • Måling av spesifikk vekt
  • Stix
  • Mikroskopi av sediment

AVFØRING

  • Parasittundersøkelser
  • Måling av fett- og stivelsesinnhold

I tillegg bruker vi laboratoriet til blant annet å fastslå riktig tidspunkt for paring hos hund og til å diagnostisere ørebetennelser.

Vi har blodanalysemaskiner på klinikken og analyserer de fleste blodprøvene selv. Det tar ca 15 minutter å få svar på en prøve.
Ved behov for mer omfattende blodprøveanalyser, allergitesting, biopsier av svulster og resistenstesting, benytter vi godkjente eksterne laboratorier Prøvesvar vil foreligge etter 2-14 dager avhengig av type analyse som skal gjennomføres. Den veterinæren som har undersøkt pasienten tar kontakt med eier når svar foreligger og forklarer hva dette betyr.