ID-merking

Vi anbefaler ID-merking av både hunder og katter. ID-merking er obligatorisk for hunder som skal HD røntges samt for dyr som skal på utenlandsreise. Idag benyttes mikrochip (elektronisk merking) for ID-merking av både hunder og katter. I tillegg tatoverer vi inn “ID” i øret på katter slik at det er lett å se at disse er merket.

Mikrochipmerking
Mikrochipen er en liten elektronisk brikke i en glasskapsel på 11 x 2,1 mm. Den er forhåndsprogrammert med et nummer. Nummeret følger hunden/katten resten av livet. Kapselen injiseres under huden i nakken.
ID-nummeret på microchipen leses av med en avleser som finnes på tollstasjoner, politi- og lensmannskontorer og hos veterinærer.
Dyreidentitet as registrerer hundens/kattens mikrochipnummer, signalement (rase, kjønn, alder) og eiers navn, adresse og telefonnummer i en database. Databasen er tilgjengelig 24 timer i døgnet via både internett og telefon. Ved eierskifte eller ved eiers adresseforandring må dette meldes skriftlig til DyreID

Hvorfor bør hunden/katten ID-merkes?
ID-merking sikrer at eier kan oppspores.
Hvert år kommer et ukjent antall hunder og katter bort fra sine eiere. Noen blir drept eller skadet i trafikken, noen blir borte under jakt eller turer, mens noen få blir stjålet. De fleste bortkomne hunder og katter blir tatt hånd om, men det kan ofte være vanskelig å finne eieren. Umerkede hunder og katter blir i verste fall avlivet dersom ikke eieren kan lokaliseres. For de fleste eiere betyr det mye å få rede på dyrets skjebne. Det er tross alt bedre å vite at hunden eller katten er død enn å leve i det uvisse.

Hva gjør jeg når hunden eller katten min blir borte?
Dersom leting der hunden forsvant ikke gir resultater meldes tapet til det lokale politi/lensmannskontor. Husk å oppgi både signalement (rase, kjønn, alder, navn) og ID-nummer. Politiets eller lensmannens råd om hvor man videre skal henvende seg bør følges da de har lokal kjennskap. Avhengig av lokale forhold kan det bli aktuelt å ta kontakt med Falken, Viking, lokale veterinærer, lokale kenneler eller lokale dyrevernorganisasjoner. Sosiale medier som for eksempel Facebook er også ofte en veldig effektiv måte å dele informasjon om du har mistet dyret ditt.

Hva gjør jeg hvis jeg finner en eierløs katt eller hund?
Først gjelder det å fastslå om hunden eller katten er frisk eller skadet. Er den skadet bør den tas til veterinær. Er man i tvil, kontakt veterinæren. For å få transportert et skadet dyr til veterinær vil politi/lensmann eller redningsselskaper ofte være behjelpelige. Hos veterinær med avlesningsutstyr kan man få fastslått om hunden/katten er ID-merket eller ikke. Dersom hunden/katten er mikrochipmerket kan veterinæren lett få frem opplysninger om eiers identitet. Er hunden/katten øretatovert, vil katteeiers identitet fås ved å ringe dyrebeskyttelsens database og hundeeiers identitet fås ved å ringe NKKs database.
Har man funnet en frisk hund/katt, bør man først sjekke om det finnes noen eieropplysninger på halsbåndet. Hvis ikke, melder man fra til det lokale politi/lensmannskontor. Her vil man kunne få informasjon om hvor hunden/ katten kan leveres. Sosiale medier som Facebook er en veldig effektiv måte å dele informasjon om dyr som er funnet.

***

DyreID registrerer hundens mikrochipnummer, registreringsnummer i Norsk Kennel Klub, signalement (rase, kjønn, alder) og eieropplysninger i sin database. Databasen er tilgjengelig på www.dyreid.no og kan dessuten nås hele døgnet på tlf. 800 32900 (Viking Redningstjeneste AS, døgnvakt). Eierskifte skal meldes skriftlig med selgers bekreftelse til DyreID AS, P.b. 6781, St. Olavs plass, 0130 Oslo. (fax nr. 22994601). Adresseendringer etc. meldes per post eller tilpost@dyreidentitet.no

***

VIKTIGE TELEFONER / ADRESSER
For opplysninger om identiteten og eierforhold til hunder og katter som er merket med mikrochip:

DyreID
Pb 6781 St. Olavs plass
0130 OSLO

Tlf: 22 99 11 30 

Eller søk på chipnummer hos dyreidentitet på:

www.dyreid.no
For opplysninger om identiteten til katter som er merket med øretatovering:
23 13 92 50 (Dyrebeskyttelsen Norge eller søk i katteregisteret)