Avlivning med hjemmebesøk

For noen er det viktig at dyret får dø i kjente omgivelser hjemme istedet for å bli tatt med på dyreklinikken. Sorgen ved å miste et dyr får vi ikke gjort noe med, men vi kan hjelpe til slik at dyret får en rolig og verdig avslutning på livet i sitt eget hjem. Hjemmebesøk etter nærmere avtale.

Vi bruker Dyrekrematoriet Oslo og Akershus som ligger på Bøn. Man kan velge om man ønsker separat kremering eller felles kremering.