Innreise fra øvrige EU-land

Dette trenger du for å ta hunden tilbake til Norge.

MERK! Du må selv sjekke reglene for innførsel til det/de landene du skal reise til ved å kontakte ambassaden. Her er en oversikt over adresser til de ulike ambassadene.

Her finner du en hurtigveileder som du kan bruke

DETTE MÅ DU HUSKE PÅ:

VED GRENSEPASSERING:

Etter reisen: