Innreise fra Sverige

Nye regler for innførsel av hund fra Norge gjeldende fra 01.01. 2017 

Dette trenger du for å komme tilbake til Norge etter tur til Sverige:

  1. Pass
  2. Id- chip merking
  3. Behandling mot revens lille bendelorm

a) Oppsøk dyrlege i  Sverige for ormekur og attestering i pass 1-5 døgn før innreise til Norge. (Helst så nær opptil en døgn som mulig). Det er ikke lengre anledning til å behandle hunden i Norge før innreise til Sverige. (Gjelder ikke for “28-dagersregelen”).  

Hvis hunden er behandlet tidligere enn 24 timer før innførsel og hunden har oppholdt seg i skog og mark der smittefaren er størst, anbefaler Mattilsynet at hunden får en ekstra behandling etter at den er tilbake i Norge. Denne behandlingen kan eier utføre selv.

b) Som alternativ til behandling 24-120 timer før innreise til Norge fra Sverige, kan hunder gjennomgå et behandlingsopplegg som innebærer at de behandles mot bendelorm minst to ganger med minimum én dag og maksimum 28 dagers mellomrom, før avreise. Behandlingene skal gjennomføres som to adskilte behandlinger og skal derfor være utført på to adskilte datoer. Deretter behandles de minst hver 28. dag. Behandlingene kan foretas hos veterinær i Norge eller i utlandet, og må være bekreftet av veterinær i hundens kjæledyrpass.

Behandling med 28 dagers intervall vil være aktuelt for de som for eksempel har hytte eller feriehus i Sverige, eller av andre grunner foretar jevnlige reiser over grensen med hund. Hvis du senere vil avslutte slik jevnlig behandling, er det viktig at dyret behandles en siste gang etter siste innførsel til Norge. Denne siste behandlingen må da skje hos veterinær i løpet av de siste 28 dagene etter foregående behandling. Denne behandlingen kan ikke eier utføre selv, da den må dokumenteres i kjæledyrpasset.

NB! Revens lille bendelorm kan være dødelig for menneske. Det er viktig å følge forskriftene.