Informasjon fra Mattilsynet

Ikke lenger mulig å innføre hunder og katter yngre enn tre måneder

puppy

Tidligere kunne du søke om å få innføre uvaksinerte hundevalper og kattunger (yngre enn 3 måneder) fra enkelte land. Fra og med 1. mars 2014 opphører denne muligheten.

Det er imidlertid fremdeles mulig å innføre hundevalper og kattunger fra Sverige, men de må oppfylle spesielle krav.

Årsaken til at Mattilsynet ikke lenger gir muligheten for å søke om tillatelse til innførsel av uvaksinerte, yngre dyr, er todelt:

For det første ser Mattilsynet at slike tillatelser i flere tilfeller er brukt for å innføre unge dyr som deretter er blitt solgt. Unntaket var kun ment for ikke-kommersiell innførsel til Norge.

I tillegg er det økt bekymring, i hele Europa, for smittefare fra gatehunder fra ulike land. En norsk undersøkelse av gatehunder i 2012-13 avslørte flere tilfeller av forfalskede veterinærpapirer. Mattilsynet kan ikke ignorere den risikoen slik innførsel medfører for norsk dyrehelse.