Fransk hjerteorm i Norge

Angiostrongylus_vasorum

Fransk hjerteorminfeksjon forårsakes av nematoden Angiostrongulus vasorum og er en alvorlig sykdom hos hund. Fransk hjerteorm ble påvist hos rev i Norge i mars 2016. Den er påvist i Sverige, Danmark og øvrige Europa. Parasitten smitter ikke til mennesker.

Smittevei
Parasitten har hund og rev som hovedvert og snegler som mellomvert. Hunden smittes ved at den får i seg smittede snegler eller infisert snegleslim som inneholder parasittlarver. Larvene vandrer fra tarmen til høyre hjertekammer og lungearteriene hvor de utvikler seg til voksne parasitter som er 1,5-2,5 cm lange. Den voksne parasitthunnen produserer egg som føres med blodet til lungene hvor de klekker. Larvene går deretter inn i lungevevet, de hostes opp og svelges og skilles ut i avføringen til hunden. Larvene i avføringen kommer så i kontakt med snegler som igjen infiseres og sirkelen er sluttet. Det tar ca 6 uker fra hunden blir smittet til det skilles ut larver i avføringen.

Symptomer hos hund
Symptomene varierer fra ingen til alvorlige. Sløvhet, hoste og tung og rask pust er typisk. Blødninger og utvikling av blodpropper kan raskt forårsake alvorlige skader i ulike organer.
Fransk hjerteorminfeksjon er som regel en kronisk tilstand som utvikler seg og forverres over flere måneder og år.

Prognose
Prognosen er som regel god hos de fleste og spesielt når man får satt igang behandling tidlig i forløpet.

Diagnostikk
Diagnose stilles ved påvisning av parasitten i fersk avføring. Det kreves avføring samlet opp over 3 dager da larvene ikke skilles ut i avføringen hele tiden.

Forebygging og kontroll
Det anbefales at hunden som har oppholdt seg i områder hvor fransk hjerteorm er utbredt blir behandlet med parasittpreparat. Det er viktig å plukke opp avføring fra hunden for å forhindre smitteoverføring til snegler.

Dersom du mistenker at hunden din er smittet med Fransk hjerteorm eller du har oppholdt deg i områder der fransk hjerteorm er utbredt – ta kontakt med oss så hjelper vi deg videre med behandling.