Alvorlig sykdom hos flere hunder i Oslo-området

Sykdommen viser deg gjennom blodig diare og/eller oppkast. Allmenntilstanden forverres raskt. Vi vet enda ikke hva som forårsaker sykdommen. Det er tatt prøver av de smittede hundene for å finne ut av hvilket smittestoff det er snakk om.

Vi anbefaler alle hundeeiere å være obs på smitte. Det er lurt å holde hunden unna store samlingspunkter for hunder til smitteagens er avdekket. Ellers så anbefaler vi å følge Veterinærinstituttet og Mattilsynets anbefalinger.

Se mer informasjon:
Veterinærinstituttet
Mattilsynet