Våre tiltak for å begrense corona-smitte

Vi har innført strenge smittevernregler på klinikken. Dette gjør vi for å beskytte både dere og oss mot coronavirus. Vi ønsker å holde åpent slik at dyrene får den behandlingen de trenger. Vi er godt forberedt og drillet i smittevern.

BEGRENSE PERSONTRAFIKK

Vi har stengt av deler av resepsjonen, skal du kjøpe fôr så henter vi det gjerne for deg!

Hvis dere kommer uten avtale så vent med å gå inn på klinikken hvis det er andre kunder i resepsjonen. Vi ønsker bare en kunde om gangen.

Vi vil at alle som kommer til time venter i bilen. Ring oss når dere ankommer. Dyret ditt vil deretter enten bli hentet ute eller du får beskjed om å levere i resepsjonen.

Vi ønsker ikke eiere inn på undersøkelserommene våre, men kan gjøre unntak ved spesielle tilfeller. Vi lover å behandle dyrene like omsorgsfullt som vi pleier og er rause med godbitene.

HYGIENETILTAK

Alle kunder må desinfisere hender når de kommer til klinikken.

Vi holder minimum 1 meter avstand til alle og unngår håndhilsing og klemming.

Vi vil desinfisere alle kontaktflater flere ganger daglig.

Hvis man nyser eller hoster så bruk papirlommetørkle som kastes umiddelbart. Har du ikke dette tilgjengelig så bruk albuekroken. Vask deretter hendene grundig med såpe og vann i minimum 30 sekunder. Er ikke dette tilgjengelig så bruk hånddesinfeksjon.

Kunder som er satt i karantene, har luftveissymptomer eller har fått påvist covid-19 skal IKKE komme til klinikken. Hvis dyret ditt trenger hjelp så ta kontakt med oss på telefon. Vi har egne rutiner for behandling av disse pasientene.

RUTINEBESØK

Verken myndighetene eller Veterinærforeningen har lagt føringer for at vi bør redusere antall besøk ved klinikken. Vi har likevel bestemt at vi kun tar imot syke dyr som trenger hjelp de to første ukene. Veldig mange er flinke og holder seg hjemme, og jeg tror hver enkelt har litt mer oversikt over egen mulig smittestatus når det har gått to uker. Vi har derfor valgt å utsette vaksiner, kloklipp, HD-røntgen og andre rutinebesøk de første to ukene. Vi vurderer fortløpende om vi skal åpne opp igjen for dette etter 2-ukersperioden, eller om vi beholder rutinen til over påske.