Ultralyd

Et ultralydapparat sender ut lydbølger. Når disse treffer ulike organer i kroppen vil det sendes et svar tilbake til apparatet som et slags ekko. Dette svaret blir så gjort om til et bilde vi kan se på skjermen. Ultralyd er derfor spesielt egnet til å studere størrelse og form på dyrenes indre organer som for eksempel lever, milt, nyrer, prostata, livmor og urinblære. Ultralyd benyttes derfor til å diagnostisere mange ulike sykdommer.

Vi kan også benytte ultralyd til å fastslå om en tispe er drektig eller ikke. Dette kan gjøres fra ca 25 dager etter parring og man vil da også kunne si noe om ca hvor mange valper tispa venter.