Takster

Alle priser inkluderer 25 % mva. Priser gjelder fra 05.01.2016
Rutinebehandlinger:
Grunnkonsultasjon inntil 15 min. kr. 685,-
Utvidet konsultasjon fra kr. 1091,-
Kontroll fra kr. 267,-
Kloklipp uten sedasjon kr. 210,-
Kloklipp med sedasjon kr. 759,-
Tannsteinfjerning hund kr. 1954,-
Tannsteinfjerning katt kr. 1497,-
Helklipp av katt med sedasjon kr. 1622,-
Ormekurattestasjon kr. 148,-
Vaksiner og ID-merking
Vaksine hund kr. 611,-
Vaksine rabies hund og katt kr. 611,-
Vaksine katt kr. 569,-
Id-chipmerking kr. 832,-
Id-chipmerking i forbindelse m/annen behandling kr. 653,-
Røntgen og ultralyd
Røntgen inntil 2 bilder, pris for konsultasjon kommer i tillegg kr. 1079,-
HD-røntgen kr. 1669,-
HD/AD røntgen kr. 2344,-
Ultralydundersøkelse fra kr. 996,-
Ultralydundersøkelse drektighet kr. 966,-
Operasjoner
Kastrering hannkatt ink. smertestillende kr. 959,-
Kastrering hunnkatt inkludert body og smertestillende samt kontroll med stingfjerning kr. 1988,-
Kiropraktikk
1.behandling kr. 938,-
Oppfølgende behandling kr. 625,-