Takster

Alle priser inkluderer 25 % mva. Priser gjelder fra 05.01.2016
Rutinebehandlinger:
Grunnkonsultasjon inntil 15 min. kr. 670,-
Utvidet konsultasjon fra kr. 1069,-
Kontroll fra kr. 262,-
Kloklipp uten sedasjon kr. 209,-
Kloklipp med sedasjon kr. 742,-
Tannsteinfjerning hund kr. 1954,-
Tannsteinfjerning katt kr. 1497,-
Helklipp av katt med sedasjon kr. 1622,-
Ormekurattestasjon kr. 144,-
Vaksiner og ID-merking
Vaksine hund, Parvo kr. 590,-
Vaksine hund (Nobivac DHPPi, Pi, Bbpi) kr. 611,-
Vaksine, Rabisin kr. 611,-
Vaksine katt (Nobivac ducat, Tricat) kr. 569,-
Id-chipmerking kr. 830,-
Id-chipmerking i forbindelse m/annen behandling kr. 602,-
Røntgen og ultralyd
Røntgen inntil 2 bilder, pris for konsultasjon kommer i tillegg kr. 1074,-
HD-røntgen kr. 1669,-
HD/AD røntgen kr. 2344,-
Ultralydundersøkelse fra kr. 996,-
Ultralydundersøkelse drektighet kr. 966,-
Operasjoner
Kastrering hannkatt ink. smertestillende kr. 896,-
Kastrering hunnkatt inkludert body og smertestillende samt kontroll med stingfjerning kr. 1988,-
Kiropraktikk
1.behandling kr. 938,-
Oppfølgende behandling kr. 620,-